About

Features

Reviews

Pricing

ລາຍວົງຈອນມືຖື
ອັບເດັດຕະຫລອດ!!!!

Download
Mega.nz

ລະຫັດຜ່ານ: sabaidee

Download
Google Driver

ລະຫັດຜ່ານ: sabaidee

300.000 Kip

 • ກໍານົດໃຊ້ງານ 12 ເດືອນ
 • ໃຊ້ໄດ້ 1 ຄອມ

ລອງໃຊ້ງານ

ຊື້ເລີຍ

ດີສຸດ

600.000 Kip

 • ກໍານົດໃຊ້ງານ 12 ເດືອນ
 • ໃຊ້ໄດ້ 3 ຄອມ

ໃຫ້ຫລາຍຊ່າງ

ຊື້ເລີຍ

1.200.000 Kip

 • ກໍານົດໃຊ້ງານ 36 ເດືອນ
 • ໃຊ້ໄດ້ 3 ຄອມ

ໃຫ້ຊ່າງມືອາຊີບ

ຊື້ເລີຍ

ລາຄາຊື້ໂປແກຼມ

About Software

Sabaidee Layout

All Layout

All Schematics

All iPhone Solution Repair

File Share

Welcom Page

 • -ອັບເດັດຕະຫລອດ solution ການສ້ອມແປງທຸກລຸ້ນ
 • -ແລະເພື່ອໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຊ່າງແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ນໍາກັນ
 • -ມີແຈກໂປແກຼມຕ່າງໆຊ່ວຍປົດລອກຢູ່ກຸ່ມ

ຊື້ໂປແກຼມແລ້ວໄດ້ເຂົ້າກຸ່ມຊັບພອດ

ວິທີຊື້ໂປແກຼມ

Dalaphone MANYVONG

Contact : +8562091111575

Dalaphone MANYVONG

Lak Kip : 220-12-02-01519220-001

 • 1. ດາວໂຫລດໂປແກຼມມາໄດ້ຜ່ານລິ່ງ 
 • 2. ລົງທະບຽງຢູ່ໃນໂປແກຼມ
 • 3. ສົ່ງ users ມາທາງວອດແອບ 02091111575
 • 4. ທາງເຊິເວີ້ຈະ active ໃຫ້ໃຊ້ງານ

Download